Home » GARANTIE BAKFIETSEN » Garantie 2de hands bakfietsen

GARANTIE   2de hands bakfietsen

 

Tweedehands bakfietsen worden verkocht met een verkorte garantie van 1 jaar, met uitsluiting van de slijtage door gewoon gebruik. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

 

Accessoires hebben een garantie van 3 maanden met uitsluiting van slijtage door gewone gebruik. Bij vaststelling van gebreken of schade wordt de eigenaar gehouden alles te ondernemen om de schade te beperken.

 

De klant wordt gehouden om zo snel mogelijk de schade of tekortkomingen te rapporteren en te laten herstellen. Alle gevolgschade die ontstaat door het niet naleven van deze regel wordt niet gedekt door de garantievoorwaarden.

 

Garantie wordt niet verleend indien:

- De (elektrische) bakfiets oneigenlijk of onzorgvuldig is gebruikt of beschadigd is door verkeersongeval of valpartij.

- De schade te wijten is aan normale slijtage van onderdelen zoals banden, ketting, kabels, spaken, remblokjes, houten panelen, regenhuif, etc.

- Onderhoud en herstellingen dienen uitgevoerd te worden door erkende fietsenmakers. Schade die ontstaan is wegens slechte of ondeskundig onderhoud en herstellingen door derden worden niet gedekt.

- Voor reparaties niet- originele onderdelen zijn gebruikt of indien die onjuist gemonteerd zijn.

- De constructie gewijzigd is.

- De snelheid van de elektrische bakfiets opgedreven werd

- De bakfiets voor verhuur, wedstrijden of dergelijk is gebruikt.

- Schade ontstaan door een ongeval

- Roestvorming ontstaan is op gelakte, verchroomde en aluminium onderdelen van de bakfiets, omdat de bakfiets niet regelmatig is onderhouden, buiten heeft gestaan of schoongemaakt.

- Klimatologische invloeden zoals verwering van accessoires, verwering van lak, corrosie of chroomroest.

- Schade ontstaan door onjuist afstellen en onjuiste spanning van bewegende delen van de bakfiets en/of onjuiste gebruik of onderhouden van bakfiets.

- Het beladen van de bak met meer dan de door fabrikant aangeraden gewicht. Wat batterijen betreft dienen minstens 1 keer per maand opgeladen worden. Als blijkt dat hieraan niet voldaan werd vervalt de garantie. Schade door ‘diepte ontlading’ is niet gedekt. Schade ontstaan door verkeerd gebruik (vb: verkeerde lader) of externe factoren (laten vallen of ongelukken) worden uitgesloten!

- Voor herstelling binnen garantie wordt verwacht dat de klant (koper) de bakfiets tot onze werkplaats meeneemt, om zo de nodige herstellingen te kunnen uitvoeren.

- Indien er binnen de vastgestelde garantieperiode onder de geldende voorwaarden een defect op een onderdeel optreedt van de bakfiets en de klant niet in staat is de bakfiets tot bij ons te brengen, dan zal Adam's bike het onderdeel bij de klant gaan vervangen, rekening houdend met  de reeds verlopen tijd en garantieperiode. Werkuren of andere kosten (vb. vervoerskosten) vallen niet onder garantie.